WAHM Life

Liham Para Kay Daniel ♥

Isa. Isang bata ang katabi kong mahimbing na natutulog habang sinusulat ko ito. Sya ang araw-araw kong kasama habang ikaw ay wala.Dalawa. Dalawang taon mahigit na nung ikaw ay umalis upang makipagsapalaran sa ibang bansa bitbit ang iyong hangarin na mabigyan kami ng maayos na pamumuhay at kinabukasan. Tatlo. Tatlong taong gulang na ang dahilan ng mga …

Continue Reading