Podcast WAHM & Marriage

Seafarers: Life, Family & Long Distance Relationship

Seafarers are usually associated with handsome salaries and their families are considered financially well off. However, this may not always be the case. And even when it is, only a seafarer and a seafarer’s wife understand the overwhelming challenges they have to battle with such a long-distance relationship. TRUST ISSUES In reality, even believers are …

Continue Reading
WAHM Life

Liham Para Kay Daniel ♥

Isa. Isang bata ang katabi kong mahimbing na natutulog habang sinusulat ko ito. Sya ang araw-araw kong kasama habang ikaw ay wala.Dalawa. Dalawang taon mahigit na nung ikaw ay umalis upang makipagsapalaran sa ibang bansa bitbit ang iyong hangarin na mabigyan kami ng maayos na pamumuhay at kinabukasan. Tatlo. Tatlong taong gulang na ang dahilan ng mga …

Continue Reading