WAHM Life

Liham Para Kay Daniel ♥Isa. Isang bata ang katabi kong mahimbing na natutulog habang sinusulat ko ito. Sya ang araw-araw kong kasama habang ikaw ay wala.

Dalawa. Dalawang taon mahigit na nung ikaw ay umalis upang makipagsapalaran sa ibang bansa bitbit ang iyong hangarin na mabigyan kami ng maayos na pamumuhay at kinabukasan.

Tatlo. Tatlong taong gulang na ang dahilan ng mga pangarap mong ito. Hindi lingid sa ating kaalaman na sya ang pinakamabigat na dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyong malayo sa isa’t-isa.

Apat. Apat na anibersaryo bilang magkasintahan bago tayo humarap sa altar upang mangakong magsasama hanggang kamatayan. Hanggang ngayon ay maliwanag parin sa aking isipan – isang payak na piging ang naganap kasama ang ating pamilya at mga kaibigan.

Lima. Limang ulit ko mang isipin, napapangiti parin ako habang naaalala ko kung gaano kapangit ang pag-iyak ko sa araw ng ating kasal. Magang maga pa ang mga mata natin nung araw na ‘yon sa sobrang tuwa na sa wakas, tayo ay napag-isang dibdib na.

Anim. Mahigit anim na libong kilometro ang layo natin ngayon sa isa’t-isa. Alam nating pareho na hindi madali ang sitwasyon nating ito. Gayunpaman, hindi ka nagkulang sa pagbibigay ng oras sa amin sa pamamagitan ng madalas na pagtawag at pagchachat.

Pito. Pitong beses akong tumatawa dahil sa liham na ito. Hindi ko sukat akalaing ganito pala kahirap tapusin ito. Ano ba itong kalokohang pinasok ko! haha. Ganunpaman, mahal kita kahit pitong ulit ka pang umalis para magtrabaho sa ibang bansa pero h’wag naman sana.

Walo. Walong buntong hininga – salamat at matatapos na rin, malapit na, hahaha! Walang iba sa puso ko, ikaw lamang mahal ko. Palagi mong tatandaan, hindi kita bibitawan. At sa tulong ng ating Poong Maykapal, patuloy kong tutuparin ang pangako kong ito.

Siyam. Siyam na salita para sa ating ika-siyam na anibersaryo bilang magkasintahan: “For richer for poorer, for better or for worse” ito ang pangako ko sa iyo. Hanggang sa huli, magiging tapat ako sa’yo.

Maligayang Siyam na taon sa ating dalawa, lab! Sana ay patuloy tayong gabayan ng Diyos habang tayo ay tumatahak sa kabanatang ito ng buhay natin bilang mag-asawa. Mahal na mahal kita! ♥

*This is a Kita-Kita inspired post. 🙂

0 Replies to “Liham Para Kay Daniel ♥”

  1. Ang aking dalangin, naway magtagal pa ng ilang siyam na taong paulit ulit ang inyong pagsasama at mabiyayaan ng mga supling siyang magiging simbulo ng inyong walang sawang pagritinginan sa isa't isa. Ako'y nagagalak na bukod sa pagkakasilang sa akin ng aking ina, isang pares ang nag-isang dibdib ng mga araw ding iyon.

  2. I read this in FB and ang galing mo at natapos mo. I want to make something like this when I saw the Kita Kita movie pero parang ang hirap niya tapusin. hehehe! Happy anniversaryto both of you!

  3. Happy 9th anniversary to you guys! I can't imagine how hard it is to do what you guys do. My husband and I chickened on that arrangement years ago, di namin kaya. You guys are made of tough stuff.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *